De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Nieuwe wet- en regelgeving op de arbeidsmarkt: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), treedt 1 januari 2020 in werking. Het treft vele organisaties omtrent flexibele arbeid en brengt diverse maatregelen en veranderingen met zich mee. De wet beoogd het verschil en de kloof tussen vaste en flexibele werknemers met de wet te verkleinen. Zo krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid.

De WAB treft vele organisatie en verandert het gehele speelveld van flexibele arbeid. Vele organisaties zijn momenteel bezig om de veranderingen binnen de organisatie (strategisch) te verwerken en zich en hun dienstverlening te optimaliseren. Zo ook payrollorganisaties, die verschillende aanpassingen moeten doen.

De laatste jaren is het aantal flexibele arbeidskrachten in vele organisaties gestegen. Het biedt meerdere voordelen zoals contuïniteit binnen de organisatie. Organisatie die het juridisch werkgeverschap van hun flexibele arbeidskrachten uit hebben besteed bij een externe partij (zoals een payroll organisatie), blijven dat veelal doen. Door de wet zal de samenwerking worden versterkt, en op het gebied van allocatie worden uitgebreid. Natuurlijk blijft het overnemen van administratie, financiële en juridische risico’s een belangrijke reden om het juridisch werkgeverschap uit te blijven besteden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *